КП “Бориспільводоканал” засновано на комунальній власності обласного підпорядкування, згідно наказу № 49 від 30.08.2001 р. Київської обласної державної адміністрації, шляхом перетворення Бориспільського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, зареєстрованого виконкомом Бориспільської міської ради від 11.09.96р. рішенням № 373.

В своїй виробничій та господарській діяльності КП “Бориспільводоканал” безпосередньо підпорядковується Управлінню житлово - комунального господарства Київської облдержадміністрації і керується Конституцією України, діючим законодавством, наказами і розпорядженнями органів влади.

КП “Бориспільводоканал” є юридичною особою. Володіє відокремленим майном, працює на принципах повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки, від свого імені укладає договори (угоди, контракти), набуває майнових та особистих немайнових прав і несе обов”язки, виступає позивачем і відповідачем в суді, господарському суді і третейському суді, несе відповідальність всім своїм майном, на яке згідно з законодавством може бути звернено стягнення, має право користуватися кредитами та позиками банків.

КП “Бориспільводоканал” забезпечує питною водою населення м.Бориспіль, комунально-побутові та промислові підприємства, здійснює експлуатацію об”єктів і споруд водопроводу та каналізації, відводить стоки, контролює якість питної води і веде контроль за використанням лімітів водоспоживання та водовідведення.

На обслуговуванні КП “Бориспільводоканал” знаходиться:

98,9 км водопровідних мереж;

135,8 км каналізаційних мереж;

15 каналізаційних насосних станцій;

25 водозабірних свердловин.

В КП “Бориспільводоканал” працює 212 чоловік: з них на обслуговуванні водопровідних мереж та водоочисних споруд - 93 чоловіка, а на обслуговуванні каналізаційних мереж та КНС - 119 чоловік.

Послугами КП “Бориспільводоканал” користуються:

415 організації і підприємства;

38,9 тис. жителів міста.