^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1.  Інвестор (замовник) – КП ВКГ «Бориспільводоканал»

Адреса:

2.  Місце розташування майданчика (трас) будівництва (варіанти) - Житловий масив по вул. Глибоцька (Котовського) та вул. Ясній в м. Бориспіль Київської області”.

3. Характеристика діяльності (об’єкта) – по підготовці до будівництва будуть створені опорно-геодезичні сітки, улаштування тимчасових споруд та постійних, або тимчасових автомобільних доріг, мереж водопостачання та електро-постачання.

Створені проходи до майданчиків складування труб та обладнання і дільниці робіт вночі будуть освітлені.

Тимчасові споруди будуть обладнані відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – Застосування високо технологічного обладнання для виконання реконструкції КНС № 15 та переключення мереж каналізації.

5.  Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: додаткових земельних – не потребує;

сировинних – необхідні матеріали та обладнання відповідно кошторисному розрахунку;

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло):

•   відповідно до наявних технічних умов наданих Замовником

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – існуючий основний транспортний під’їзд.

7.  Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами – відсутні.

8.  Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – виконана топографічна підоснові М1:500 спеціалізованою організацією.

9.  Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – впливи відсутні;

повітряне середовище – впливи відсутні;

водне середовище – впливи відсутні;

геологічне середовище та ґрунт – при будівництві очікується тимчасове навантаження важкої автотехніки у межах будівельного майданчика;

При експлуатації негативний вплив на ґрунт не очікується за рахунок перед-бачених охоронних заходів.

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти –

Після закінчення будівництва буде проведено благоустрій прилеглої території. При експлуатації на рослинний та тваринний світ негативні впливи відсутні.

Заповідні об’єкти відсутні.

навколишнє соціальне середовище (населення) – негативні впливи відсутні;

навколишнє техногенне середовище – впливи відсутні.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утиліза-ції, знешкодження або безпечного захоронення:

•   Збереження твердих побутових відходів в контейнерах з послідуючим вивозом на полігон для утилізації по договору зі спеціалізованим підприємством;

11. Обсяг виконання ОВНС – в відповідності з ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування”.

12. Участь громадськості – в засобах масової інформації Замовнику необхідно провести інформування про плановану діяльність.

Замовнику необхідно забезпечити інформування населення з питань реконструкції об’єкта містобудування відповідно до нормативних актів.